Je bent hier:Taal > Stijlfouten  
 
Hoofdpagina
Hulp
Links
 


Stijlfouten

Contaminatie
Wanneer je synonieme woorden / uitdrukkingen met elkaar combineert tot iets wat fout Nederlands is.

rondcirculeren = rondgaan en circuleren


Onoverzichtelijke zinnen
Je krijg onoverzichtelijke zinnen als je te veel mededelingen in een zin stopt.


Ontspoorde zinnen (anakoloet)
Door te lange zinnen fouten maken.

Veel mensen geven toe dat ze als ze eerlijk zijn, zijn ze bang in het donker.


Weglating (foutieve beknopte bijzin)
Bijzinnen in de knoop die gemakkelijk tot een gewone bijzin uit te bouwen zijn, kun je de persoonsvorm van de eerste zin invullen.

Je mag weglating alleen toepassen:

Als het om hetzelfde soort zinsdelen gaat (ond, nw deel, etc)
Als het om dezelfde vorm gaat (enkelv. , meerv.)
Als het om dezelfde betekenis gaat (letterlijk, figuurlijk)


Congruentiefout
Een groep mensen, dieren, dingen wordt niet als 1 groep gezien, maar als meervoud.

Een aantal mensen zien deze fout.
Een groep mensen lopen mij in de weg.


Symmetrische fout
Zinsbouwfout: Je maakt een onlogisch vervolg van een zin

Men zegt vaak dat je met 2 woorden moet spreken.
Ik zeg je te komen en dat je moet gaan slapen.


Tautologie
Hierbij zeg je twee keer hetzelfde met synonieme woorden. Goede uitdrukkingen zijn:

In vuur en vlam staan.

Foute tautologieën dienen geen enkel doel. Bijvoorbeeld:

Hij is rijk, maar hij heeft echter weinig vrienden.


Pleonasme
Het herhalen van een eigenschap van het hoofdwoord.

Koud ijs
Witte sneeuw

 
 
 

( ned-extra.nl 2001-2022 )

Deze site maakt gebruik van cookies voor statistieken en ads.

FunFactor.nl - handig thuis, leuk onderweg