Je bent hier:Spreken> Argumentatiefouten  
 
Hoofdpagina
Hulp
Links
 


Argumentatiefouten

Vaak wordt tijdens het agumenteren fouten gemaakt. Deze fouten worden drogreden genoemd. Hieronder komt een opsomming met drogredenen en uitleg.

Autoriteitsargument

Bij een autoriteitsargument wordt ervan uitgegaan dat een deskundige het goed heeft. Als het echt een deskundige is, is er niets aan de hand. Om te kijken of het verkeerd geredeneerd is, kan je de volgende vragen stellen. Wie is de autoriteit? Is hij echt een bekende en gerespecteerde deskundige? Is de persoon wel deskundig op het gebied waar hij zich over uitlaat? Is het wel recent? Was zijn mening in eigen belang?

Stok achter de deur

Bij de stok achter de deur is er eigenlijk sprake van chantage. Je wordt gewezen op de nare gevolgen als je de mening niet aanvaardt. Over het algemeen zal de luisteraar accoord gaan vanwege het machtsverschil. De luisteraar is niet echt overtuigd, maar moet wel accoord gaan. Eigenlijk is het geen echt argument.

Voorkomen van afwijkende meningen

Hierbij is de mening dusdanig geformuleerd dat de luisteraar er niet tegenin kan gaan. Dit kan op verschillende manieren. Er kan een zekere vorm van dreiging in zitten: 'Een weldenkend mens zal niet ontkennen dat...'. Ook kan je de luisteraar vleien: 'Een spontane meid als jij...'. Het kan ook minder direct: 'Iedereen weet dat...'. Het gebruik van deze drogredenen wordt ook wel 'ontduiken van bewijslast' genoemd. Je hoeft namelijk niet je mening te onderbouwen en de luisteraar zal minder snel geneigd zijn tegen je in te gaan.

Beroep op traditie

'Waarom zou een vrouw verder moeten leren, dat deden ze vroeger ook niet'

Hierbij wordt de mening verdedigd met het argument dat het altijd al zo was.

Persoonlijke aanval

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigenschap van iemand.
Van persoonlijke aanvallen bestaan verschillende varianten. Je kan met behulp van iemands motieven zijn standpunt in een kwaad daglicht stellen. Of je kan iemands standpunt schade toebrengen door iets wat hij of zij gedaan heeft 'tegen' zijn standpunt te noemen. De laatste variant is iemand een andere standpunt toewijzen. Natuurlijk moet je het standpunt zo kiezen dat het makkelijk aan te vallen is.

Overhaaste generalisatie

Bij een overhaaste generalisatie wordt een hele groep onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Als een deel van die groep dat doet, dan doen ze het allemaal.

Onjuiste vergelijking

Hierbij worden twee dingen fout vergeleken. 'De directie is het hoofd van de organisatie'. Als je een figuurlijke vergelijking gebruikt kan je dat alleen gebruiken om iets uit te leggen of duidelijk te maken, maar niet om iets te bewijzen, waar wel vaak vanuit gegaan wordt.

Cirkelredenering

Bij een cirkelredenatie herhaal je je standpunt ter ondersteuning. Niet letterlijk, maar in andere woorden. 'Die krant is goed, want hij is de beste'.

Daarna, dus daardoor

'Sinds die nieuwe roostermaker er is hebben we slechte roosters. De oude roostermaker moet maar terug'

Hierbij ga je ervan uit dat de verandering de oorzaak is. Als het één na het ander gebeurt, hoeft het één niet de oorzaak te zijn. Dit wordt echter wel vaak aangenomen.


 
 

( ned-extra.nl 2001-2022 )

Deze site maakt gebruik van cookies voor statistieken en ads.

FunFactor.nl - handig thuis, leuk onderweg