Je bent hier:Schrijfdossier > Zakelijke brief  
 
Hoofdpagina
Hulp
Links
 

Zakelijke brief

De inhoud van een zakelijke brief bestaat uit drie delen: inleiding, kern en slot.

Inleiding

In de inleiding vermeld je waarom je de brief schrijft. Er zijn vaste manieren waarop brieven kunnen beginnen:

- Naar aanleiding van uw brief van (datum) deel ik u meer dat ...
- In antwoord op uw brief van (datum) deel ik u mee dat ...
- Onder verwijzing naar onze brief van (datum) deel ik u mee dat ...
- Hiermee bevestigen wij ...
- Het spijt ons te moeten meedelen dat ...
- Tot ons genoegen kunnen wij u meedelen dat ...

Je kunt ook op een eigen manier beginnen, maar begin je brief niet met ik of wij. Dat beschouwen veel mensen als onbeleefd.

Kern

In de kern werk je de brief uit in één of meer alinéa's.

Slot

Het slot is de afronding van je brief in enkele zinnen. Laat daarin ook merken wat voor reactie je verwacht op je brief en wanneer je die reactie verwacht:

- We beschouwen de in deze brief beschreven zaken als afgesproken, tenzij u ons binnen tien dagen anders bericht.

De brief eindigt met een afsluitende zin:

- Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Of, minder officieel:

- Mocht u nog vragen hebben, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Tips

- In de meeste zakenbrieven maakt men gebruik van meervoudsvormen wij en ons. De meeste zakelijke brieven worden immers namens een bedrijf of instelling geschreven. In gevallen waarin dat beter is, gebruik je enkelvoud. Dat geldt bijvoorbeeld voor sollicitatiebrieven en klachtenbrieven.

- Schrijf duidelijk en beknopt en overdrijf niet. In een zakenbrief hoort eenvoudige en duidelijke taal. Laat daarom allerlei "deftige" uitdrukkingen maar liever weg, als was het maar om foutief gebruik te voorkomen. Probeer liever op je eigen manier onder woorden te brengen wat je bedoelt.

- Zakelijke brieven zien er natuurlijk altijd zeer verzorgd uit. Ze worden niet met de hand geschreven maar getypt of geprint. Geen kreukels of vlekken. Even iets doorstrepen of even een zinnetje ertussen kriebelen is er ook niet bij. Iets wegwitten is ook "verboden"; typ de brief dan liever even over.

- Maak altijd een kopie van een zakelijke brief en bewaar die goed. Dan weet iedereen precies wat je geschreven hebt. Het kan voorkomen dat jij een brief schrijft aan een klant en op het moment dat de klant reageert, ben jij net ziek of met vakantie. Iemand anders neemt dan je zaken over. Die moet dan wel terug kunnen vinden wat jij afgesproken hebt.

 
 
 
 

( ned-extra.nl 2001-2022 )

Deze site maakt gebruik van cookies voor statistieken en ads.

FunFactor.nl - handig thuis, leuk onderweg