Je bent hier:Spreken> Vergadering  
 
Hoofdpagina
Hulp
Links
 


Vergadering

In een vergadering wordt onder leiding van een voorzitter overlegd en gediscussieerd. Dat gebeurt aan de hand van een agenda. De agenda begint meestal met de volgende vaste onderdelen

  • Opening: de voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de agenda vast. Bij de opening kan de volgorde in de agenda dus nog gewijzigd worden.

  • Notulen vorige vergadering: de vergadering controleert of het verlag juist en volledig weergeeft wat er in de vorige vergadering gezegd en besloten is. Zo niet, dan moet de secretaris de notulen aanpassen.

  • Ingekomen stukken: de voorzitter vertelt kort welke brieven of andere berichten zijn binnengekomen.

  • Mededelingen: er worden mededelingen gedaan over zaken die verder niet besproken hoeven worden. Hierna bespreekt met wisselende onderdelen

  • Rondvraag: iedereen kan dan nog vragen stellen of opmerkingen maken. Het is niet de bedoeling dat daar dan uitgebreid over gediscussieerd wordt. Als het nodig is, komt het op de agenda van de volgende vergadering.

  • Sluiting

Van een vergadering wordt een verslag gemaakt: de notulen. De notulen bevatten een samenvatting van de discussie, dus de besluiten en afspraken. Van sommige vergaderingen worden alleen de besluiten en afspraken vastgelegd. In dat geval spreek je niet van notulen, maar van een besluitenlijst.


 
 
 
 

( ned-extra.nl 2001-2022 )

Deze site maakt gebruik van cookies voor statistieken en ads.

FunFactor.nl - handig thuis, leuk onderweg