Je bent hier:Leesdossier > Examenprogramma  
 
Hoofdpagina
Hulp
Links
 


Examenprogramma (uit 2000)

Literatuur wordt getoetst in een mondeling examen aan de hand van het literatuurdossier. Voorwaarde om het examen te mogen afronden is wel dat het literatuurdossier naar behoren is afgerond.

Voor HAVO geldt dat er aan het eind van de vijfde klas acht literaire werken gelezen zijn. Het moeten oorspronkelijk Nederlandstalige boeken zijn; vertalingen uit andere talen zijn dus niet toegestaan!
Een van de acht titels moet een gedichtenbundel zijn. De werken moeten besproken zijn in het literatuurdossier. Het is toegestaan meer dan acht werken op de lijst te plaatsen in overleg met de docent. Ook een toneelstuk mag tot de zeven overgebleven werken behoren.

Voor atheneum geldt dat er aan het eind van de zesde klas tenminste twaalf oorspronkelijk in het Nederlands geschreven werken gelezen zijn en wel in de volgende verdeling:

  • 3 van vóór 1880
  • 1 uit het Fin du siècle
  • 2 uit de periode 1900 - 1940
  • 6 uit de periode 1940 - heden


Daarbij geldt dat 1 gedichtenbundel en 1 toneelstuk verplicht zijn. Alle werken dienen besproken te zijn in het literatuurdossier. Voor het atheneum geldt bovendien, dat zij een overzicht kunnen geven van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de literatuur en dat zij de gelezen werken kunnen plaatsen in cultuurhistorisch perspectief.

Toetsen
Tijdens het mondelinge examen in het examenjaar word je getoetst op je literaire kennis.
Voor literatuur krijg je één cijfer! De opbouw voor HAVO en atheneum is wel verschillend.

  • HAVO: het cijfer voor literatuur bestaat enkel uit dat van Nederlands. Het is dus een eindcijfer!!

  • Atheneum: het cijfer voor literatuur bestaat uit een gewogen gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen literatuur voor Nederlands en dat voor het schoolexamen literatuur in de afzonderlijke vreemde talen. Nederlands telt hierbij driemaal en de andere talen elk éénmaal!


 
 

( ned-extra.nl 2001-2022 )

Deze site maakt gebruik van cookies voor statistieken en ads.

FunFactor.nl - handig thuis, leuk onderweg